עלוני העמותה

עלון העמותה מתפרסם אחת ל-3 חדשים  (חברי העמותה מקבלים את העלון ללא תשלום) להצטרפות לעמותה התקשר 5341274 – 03 עלוני 2013 עלון 75 עלון 76 עלון 77   עלוני 2012 עלון 71 עלון 72 עלון 73 עלון 74   עלוני 2011 ינואר 68 מאי 69 70   עלוני 2010 פברואר … המשך קריאה

טפסים

טפסים הקשורים לקבלת שירותים מביטוח לאומי, העסקת עובד זר סיעודי, תהליך אשפוז במוסדות ותהליך אפוטרופסות. המשך קריאה

על מרכז המידע

העמותה מפעילה מרכז מידע, שתפקידו לאסוף את המידע הקשור למחלה ולנושאים משיקים לה, כגון זכויות, שירותים, מחקרים, ארגונים, מרכזי טיפול וכדומה. הידע מיועד לשימוש הקהל הרחב, סטודנטים, חוקרים ומשפחות החולים, ומהווה בסיס לפעילות העמותה בציבור, לעיתון העמותה, לאתר האינטרנט שלה ולחוברות ופרסומים אחרים. בנוסף, במסגרת העמותה מופעל "קו חם ואוזן … המשך קריאה