מידע משפטי לעת זקנה

רשימת הסניפים של האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים

רשימת הסניפים של האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. לפרטי ההתקשרות לחצו כאן

 

מדריך לתכנון משפטי לקראת ובעת זיקנה שנוצר על ידי העמותה בשירות הזקנה

המדריך לתכנון משפטי לקראת ובעת זיקנה כולל הסברים ודוגמאות בתחום התכנון המשפטי הרפואי (הזכות למות בכבוד והימנעות מאפוטרופסות); תכנון משפטי ברכוש וכספים (לרבות ייפויי כוח, מתנות, נאמנות, משכנתא הפוכה); תכנון משפטי ביחסים זוגיים (הסכם יחסי ממון, הסכם לחיים משותפים); ותכנון משפטי לאחר המוות (צוואה, תרומת איברים, הסדרי קבורה, צוואה מוסרית). לאתר העמותה

משרד הבריאות

באתר משרד הבריאות ניתן למצוא דפי מידע על החוק החולה הנוטה למות וטפסים לחתימה על הנחיות רפואיות מקדימות.

עמותת ליל"ך

עמותה ישראלית (מלכ"ר) הפועלת לטובת תחיקה , הסברה  ומידע על זכויות החולה הנוטה למות.
באתר העמותה ניתן למצוא הסברים על פעילותה וטפסים לחתימה על הנחיות רפואיות .

 

שינויים בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

ייפוי כוח מתמשך– נכנס לתוקף באפריל 2017. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.​​​ ניתן למנות מיופה כוח למינוי כללי (ענייני רכוש ועניינים אישיים), רק לענייני רכוש או רק לעניינים אישיים.

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.

את ייפוי הכוח המתמשך יש להפקיד במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי. עורך הדין שעבר הכשרה מקצועית של האפוטרופוס הכללי יוכל להפקיד את הטפסים באופן מקוון. או לחלופין ממנה מיופה הכוח יוכל להפקיד את הטפסים במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי.

למידע נוסף: http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/ContinuousPowerOfAttorney.aspx

 

תומך החלטות-ייכנס לתוקף באפריל 2018. על בית המשפט,  ששוקל מינוי אפוטרופוס לאדם, לבחון קודם את האפשרות של מינוי תומך בקבלת החלטות.

תפקידיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולם או חלקם : לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף; לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות, לרבות החלופות האפשריות והשלכותיהן ולסייע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו.

למידע נוסף: ע"מ 46 http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/PressRoom/News/Documents/apaclaw.pdf

Bookmark the permalink.

Comments are closed