הדרכת מטפלים לשימוש במוסיקה

מוזיקה תופסת מקום משמעותי בעבודה עם אנשים עם אלצהיימר, המחקר מלמד שחולי אלצהיימר ממשיכים להגיב בצורה חיובית למוזיקה במישור הקוגנטיבי, ההתנהגותי, הפיזי והחברתי לאורך כל המחלה. המוזיקה מספקת לחולה מסגרת מובנת וברורה, היא מביאה משהו מוכר לסביבתו, ויש לה יכולת להרגיע ולמתן מצבים של חוסר שקט והתנגדות לטיפול. פעילויות היומיום בטיפול באדם עם אלצהיימר, כגון רחצה ואכילה, עלולות לעורר התנגדות וחוסר שיתוף פעולה. השפעתה החיובית של המוזיקה מאפשרת להיעזר בה כדי להרגיע, להמס התנגדות ובכך להקל את חיי היומיום עבור המטפל והאדם עם האלצהיימר כאחד. על מנת לעזור לשלב את המוזיקה בצורה מיטבית

עמותת עמדא מפעילה פרויקט הדרכה לשימוש במוזיקה

המיועד לבני משפחה ומטפלים (מחברות סיעוד, בתי אבות, מרכזי יום ומטפלים זרים) המטפלים באנשים עם דמנציה

המשתתפים יקבלו את ההדרכה בשלושה מפגשים (כל מפגש בן שעה וחצי).

  • המפגש הראשון כולל היכרות ומיפוי הקשיים שעימם מתמודדים המטפלים/בני המשפחה ביומיום. מושם דגש על הבנת עיקרי השימוש במוזיקה והשפעתה של מוזיקת רקע ברמה הפיזית, הרגשית והחברתית.
  • המפגש השני מתמקד בהשפעה של שירה על האדם עם דמנציה ועל המטפל ובשימוש בה כפעילות הרגעה וכפעילות מעוררת לשיחה ויצירת קשר.
  • המפגש השלישי בוחן את השפעתו של מרכיב הקצב בעידוד תנועה וארגון הליכה אצל האדם עם דמנציה.

ההדרכה נעשית על ידי צוות מקצועי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות : למשרדי העמותה – בטלפון 03-5341274 

Bookmark the permalink.

Comments are closed