ועדת ביקורת

1.  אמיתי אבי – עו"ד

2. מדינה רפי

3. גל שאול – רו"ח

Bookmark the permalink.

Comments are closed